top of page

5 Tips til nedbemanningen

Mens arbeidsmiljøloven definerer de formelle rammer for prosessen er det en rekke andre hensyn å ta. En vellykket gjennomføring krever en tydelig plan for gjennomføringen og involvering av interne ressurser. Her følger 5 viktige steg å ta med seg på for å sikre forankring, engasjement og ikke minst tro på endringen og nye framtidsutsikter.Best praxis - 5 smarte ting å tenke på!


1- Prosjektplan

Utarbeid en fullstendig prosjektplan som angir en detaljert kjøreplan over aktiviteter, deadlines og roller.Det finnes ikke rom for å gjøre ting i feil rekkefølge, så ha planen spikret i forkant.


2 - Dokumentmaler

Dette kan være; maler for møte innkallelser, protokoller, oppsigelser, sluttavtaler. Husk det er strenge krav til hva disse skal inneholde og informere den ansatte om. Ha dette på plass før dere setter i gang!


3 - Sikre en løpende dialog med involverte parter

Sikre en løpende dialog med ansatt representanter, ledere og nøkkelpersoner. Vær transparent og lytt til innvendinger og bekymringer!


4 - Sett av tid til å lære opp ledere og nøkkelpersonell i prosessen

Opplæring av og samarbeid med ledere og nøkkelpersonell som sikrer en forankring av beslutninger og ikke minst sikre at lederne er rustet til å være ledere av prosessen:

  • Hvorfor nedbemanner vi?

  • Hva betyr dette? Hvordan ser den nye organisasjonen ut?

  • Hvordan skal vi komme dit?


5 - Ha en plan for å ivareta både de som blir og de som går

Ha en plan for å håndtere vakuumet som oppstår i etterkant av en slik prosess. Det kan være utmattende for både de som må gå og de som er igjen.


Comments


bottom of page