top of page

Permittering §§

Forutsetning for å kunne gå til permittering er at det er at det foreligger saklig grunn og at nedgangen er av midlertidig art.Kort om permitteringer


Forutsetning for å kunne permittere er at det foreligger en saklig grunn til midlertidig reduksjon i det normale aktivtetsnivået som skyldes forhold hos arbeidsgiver. En slik midlertidig reduksjon kan medføre at det ikke lenger blir økonomisk forsvarlig for selskapet å sysselsette like mange som før. Årsak kan for eksempel være lavere ordreinngang, utfordringer med å levere som følge av kapasitet i innkjøp eller produksjonsleddet. Da kan permittering være et aktuelt alternativ. Det må alltid dokumenteres at det foreligger en saklig grunn til å permittere den enkelte.

Det stilles strenge formelle krav til gjennomføring av en permitteringsprosess, mange av kravene ligner på de som stilles ved til en nedbemanningsprosess, men den vesentlige forskjellen er at nedgangen er av midlertidig art. For nedbemanning er dette regulert av Arbeidsmiljøloven og for permitteringer reguleres dette gjennom hovedavtalen mellom NHO og LO og eventuelt tariffavtaler.

Viktige punkter ved en permittering

  • En saklig grunn for permittering må foreligge og dokumenteres

  • Permitteringen bør drøftes med tillitsvalgte eller ansattrepresentanter i forkant av utsendelse av permitteringsvarsel.

  • Informasjon til NAV samtidig med at tillitsvalgte kalles inn til drøftelsesmøter, ved permittering over 10 personer (gjerne også ved et lavere antall permitterte)

  • Arbeidsgiver må forholde seg til en 14 dagers varselsfrist overfor arbeidstakerne

  • Arbeidsgiver har 15 dagers lønnsplikt etter permitteringen har startet

  • Arbeidsgiver kan permittere uten lønn i inntil 26 uker (ca 6+ mnd) innenfor en periode på 18 måneder

  • Arbeidsforholdet opphører ikke under en permisjon

  • Arbeidstaker har rett på dagpenger i jf. Folketrygdloven i denne perioden

  • Arbeidsgiver har mulighet til å ta inn igjen arbeidstaker midlertidig i inntil 6 uker i permitteringsperioden uten å måtte varsle eller betale mye lønnspliktdager.

תגובות


bottom of page