top of page

Leder- & teamutvikling.

Trening og utviklingsprogram for team & ledere

MyPeople er en sertifisert leverandør av  Margerison-McCann Team Management Profile System. Et profesjonelt og engasjerende verktøy for personlig utvikling, lederutvikling og teamutvikling.

 

Programmet er en kombinasjon av individuell veiledning og samhandling i teamet.

 

Vi er opptatt av å skape personlige opplevelser og verdifulle teamopplevelser med tydelig forankring i selskapets strategiske prioriteringer og verdier.

 

Les mer om programmet nedenfor!

Programmet vil gi verdifull innsikt i personlige preferanser, teamets styrker og utviklingsbehov og både team og ledere får mulighet til å jobbe med dette med selskapets egne prioriteringer og ambisjoner i fokus.

 

Dette er en verdifull investering for leder og for ansatte og en unik mulighet til å knytte strategi, prestasjoner, styrker og samhandling inn i en felles opplevelse.

Et 1-3 dagers Program:

16 Fold TM Wheel.png

Mcgerison & McMann Team Management Profile

Individuell analyse  & Kartlegging

 • Hva er dine foretrukne roller i et team

 • Hva er dine preferenser i et  arbeidsperspektiv:​

  • Hvordan samarbeider du med andre​

  • Hvordan anvender du informasjon​

  • Hvordan tar du beslutninger​

  • Hvordan organisere deg selv og andre

Output​

 • Felles teoretisk rammeverk & språk ​

 • Kompetanse om egen atferd, preferanser og styrker​

bottom of page