top of page

6 tips til effektive lønnsoppgjør

Årets lønnsoppgjør kommer på et tidspunkt der mange bedrifter fortsatt sliter med konsekvensene av pandemien, høy prisvekst, økte renter og kostnader. Samtidig har arbeidstakere høye forventninger til lønnsøkning i år av de samme grunnene. For bedrifter som ikke er underlagt tariff er det selskapet selv som definerer den fulle og total rammen for årets lønnsøkning. Mens noen bedrifter har utarbeidet kollektive regler for lønnsnivå og lønnsøkning, vil de aller fleste små og mellomstore bedrifter praktisere individuelle lønnsjusteringer.Lønnsforhandlinger

Hvordan planlegger din bedrift å gjennomføre årets lønnsoppgjør? Her er 6 tips vi mener er viktige å tenke på for smb bedriften som skal i gang med den årlige lønnsjusteringen:


1) Etabler en lønnspolicy

En lønnspolicy i bedriften som er transparent om prosessen for fastsettelse av lønn skaper forutsigbarhet og ryddighet. Den bør forklare hvilke faktorer som vurderes når den enkeltes lønn vurderes og tidspunkt for justering. Tydelighet om hva som er prinsipper for den individuelle lønnsøkningen og at dette er nedfelt i en tilgjengelig lønnspolitikk, skaper stabilitet og forutsigbarhet. Prinsipper for den individuelle justeringen kan være relatert til individuelle prestasjoner, interne lønnsnivå, sammenlignbart lønnsnivå i markedet, rollens betydning i organisasjonen og annet.

2) Utarbeid et lederverktøy

3) Sett lederne i førersetet

4) Definer rammen for årets justering

5) Identifiser alternativer til lønnsøkning

6) Kommuniser med de ansatte


Husk å evaluere lønnspolitikk og prosesser regelmessig og ha et kontinuerlig øye på hva som fungerer bra og hva som kan forbedres.

Ta kontakt for råd om lønnsprosessen og selskapspolicy!


Comentários


bottom of page