top of page

8 tips til effektiv onboarding

Onboarding er en vesentlig del av det å integrere nye medarbeidere i organisasjonen og forberede dem på suksess i deres nye roller. For å oppnå en vellykket onboarding-prosess, bør organisasjoner kan våre 8 best praxis tips sikre en jevn og effektiv overgang for de nyansatte.MyPeople jobber med onboarding ute hos våre kunder hver dag, vi anbefaler HR-systemer og teknologi for å automatisere rutinemessige prosesser. I tillegge er det en rekke andre oppgaver du som leder av en nyansatt bør tenke på som trigger trivsel, engasjement og prestasjoner: Her er noen sentrale tips til beste praksis for en vellykket onboarding:1 - Automatisering og digitalisering

 • Bruk moderne HR-systemer og teknologi for å automatisere rutinemessige prosesser, som innsamling av dokumentasjon og administrative oppgaver.

 • Dette frigjør tid og ressurser som kan brukes til å forbedre den menneskelige delen av onboarding-prosessen.

2- Tidlig kommunikasjon og planlegging

 • Start onboarding-prosessen før den ansatte faktisk begynner i selskapet. Dette inkluderer å sende velkomstbrev, informasjon om første arbeidsdag, og nødvendige dokumenter i forkant.

 • Lag en tydelig tidsplan og en liste over aktiviteter som skal gjennomføres i løpet av de første dagene, ukene og månedene. Dette gir struktur og forutsigbarhet for den nyansatte.

PS: Et HR system kan automatisere dette for deg!


3 - Velkomst og introduksjon

 • Gi en varm og inkluderende velkomst til den nye medarbeideren, gjerne med en velkomst lunsj eller en velkomst middag.

 • Introduser den nyansatte til selskapets kultur, verdier og misjon. Dette hjelper dem med å forstå organisasjonens identitet.

4 - Opplæring og opplæringsprogrammer

 • Tilby grundig opplæring i selskapets systemer, prosesser og retningslinjer.

 • Tilpass opplæringen til de spesifikke behovene til den nye medarbeideren basert på deres stilling og tidligere erfaring.

 • Pass på å introdusere den nyansatte for nøkkelpersoner og-ressurser.

5 - Mentorordning

 • Etabler en mentorordning hvor den nye medarbeideren får en erfaren kollega som kan guide dem gjennom de første ukene og svare på spørsmål.

 • Dette bidrar til å akselerere integrasjonen og styrker samarbeidet i organisasjonen og ikke minst gjøre den nyansatte "street-smart".

6 - Klare mål og forventninger

 • Sørg for at den nye medarbeideren har klare mål og forventninger for rollen sin. Dette hjelper dem med å fokusere og måle egen suksess.

 • Planlegg regelmessige samtaler for å følge opp målsettingene og gi konstruktiv tilbakemelding.

 • Sett opp ukentlige check-in møter i starten og deretter hver 14. dag eller månedlig ut prøvetiden.

7 - Kontinuerlig tilbakemelding og evaluering

 • Skap en kultur for åpen kommunikasjon og tilbakemelding, hvor den nyansatte føler seg komfortabel med å uttrykke bekymringer eller behov.

 • Evaluer onboarding-prosessen jevnlig for å identifisere forbedringsmuligheter og justere etter behov.

8 - Feiring av milepæler

 • Marker viktige milepæler i den nyansattes karriere, som månedsjubileum, ettårsjubileum og vellykkede prosjekter.

 • Dette viser anerkjennelse og oppmuntrer til engasjement.


Ved å følge disse anbefalte stegene for onboarding kan organisasjoner bygge sterke, engasjerte team fra dag én, og sørge for at de nye medarbeiderne blir en verdifull ressurs for organisasjonens suksess.
Commentaires


bottom of page