top of page

6 grunner til at Scale-up's bør implementere et HR system.

I en Scale-up eller liten bedrift med begrenset tilgang til kapital er det viktig å prioritere blant mange sårt tiltrengte investeringer. Her er 6 grunner til at et HR system bør være en førsteprioritet.

Et velegnet HR system kan hjelpe smb og scale-ups med å bli en ansvarlig arbeidsgiver og med å digitalisere og effektivisere arbeidsflyten. OG; det behøver ikke koste så mye som man tror. Vi i MyPeople har partnerskap med flere HR system leverandører og kan hjelpe til med valg og implementering av system som passer dere. Her er 6 grunner til å komme igang:


1. Ivareta krav til personvern - GDPR

Enhver arbeidsgiver er pålagt å håndtere personlige data på en sikker og ansvarsfull måte. Det er pålagt å opplyse ansatte om hvilke data som lagres, hvorfor de lagres og hvor lenge de lagres. Ansattes rettigheter med tanke på innsikt og sletting av personlige data må være ivaretatt. Uten et sikkert HR system kan dette være en umulig oppgave. Når personlig informasjon er fordelt utover excel, sharepoint, personlige områder, harddisk eller i mail er kravene nærmest umulig å ivareta.


2. Rekruttere nye ansatte

Et HR system med en rekrutterings modul kan bidra til å gjøre rekrutteringsprosessen mer strukturert, mer effektiv for ledere og ikke minst gi en bedre kandidat opplevelse for søkere.


3. Profesjonell onboarding av nye ansatte

Små selskaper konkurrer om de samme hodene som store selskaper og nye ansatte forventer at onboardingsprosessen er profesjonell og et ting er klart til oppstart. Med et velegnet HR system kan ansatte motta informasjon og velkomstmeldinger i forkant og selskapets nøkkelpersoner og ledere er informert i god tid om hva som skal forberedes. Ikke minst øker det sannsynligheten for at den nyansatte kommer raskt inn i arbeidet.


4. Håndtere lønns- og personaladministrasjon

Et HR system kan hjelpe scale-up's med å håndtere lønns- og personaladministrasjon på en strukturert og effektiv måte, noe som kan bidra til å unngå feil og forsinkelser og gi kontroll på nyansatte, endringer på ansatte og god kontroll på time-, fravær- og feriebalansen.


5. Digitalisering av arbeidsflyten

Maler, policy, personal håndbøker og arbeidsflyt tilgjengeliggjøres i en felles app som er tilgjengelig fra mobil og PC. Dokumenter og avtaler kan signeres og lagres digitalt i en og samme prosess og ledere kan få digitalt godkjenne endringer, timer, fravær, ferie og mer.


6. Målstyring og prestasjonsledelse

Når selskapet er rigget til vekst er det avgjørende at alle ansatte forstår hvordan man selv best bidrar til at teamet og selskapet skal lykkes. Å sikre en enhetlig prosess for målstyring og oppfølging av ansatte er et viktig bidrag for å skape en helhetlig kultur med fokus på å lykkesCommenti


bottom of page