top of page

3 årsaker til mislykket HR tech Implementering

Markedet bugner av alternative HR system. Å få på plass et HR system er blitt en nødvendighet for å håndtere ansatt data i henhold til GDPR og for å tilby ansatte og ledere et moderne verktøy for å administrere arbeidsforholdet.


3 viktige årsaker til at prosjektet strander

De fleste implementeringer skjer i samarbeid mellom systemleverandør og kunde. Så hva er grunnen til at HR system implementeringen for mange organisasjoner går i stå eller feiler?

Her presenterer vi 3 av dem:

1. Manglende behovsanalyse og utydelige prioriteringer

2. Prosjektet er kun definert som et IT eller HR prosjekt

3. Tidsoptimisme

3 enkle grep for en vellykket HR Tech implementering


1. Utarbeid et tydelig løsningsscenario ved å involvere flere fagfunksjoner og brukere, det er en forutsetning for å forstå hvordan sluttproduktet skal se ut og hvordan prioriteringene for prosjektet skal være.


2. Definer HR Tech prosjektet som et organisasjonsprosjekt og sikre at nødvendige parter har eierskap til sluttresultatet.

3. Sikre at dere har en prosjektleder på plass før oppstart. Å investere i en dyktig og dedikert prosjektleder er et suksesskriterium.

Comments


bottom of page