top of page

På tide med en skalerbar HR avdeling?

Er du CEO,CFO eller kanskje COO, i et vekstselskap og kjenner at spagaten begynner å gi deg muskelstrekk? Eller har du så mange hatter at du ikke vet anledningen de skal brukes til lenger? Når skal du ansette en dedikert HR-ressurs? Når er virksomheten klar og behovet stort nok? Tenk om du helt uten risiko og fullt skalerbart, kunne ansatte en hel HR-avdeling til mindre enn kostanden av 1 HR-ressurs?


Er du CEO,CFO eller kanskje COO, i et vekstselskap og kjenner at spagaten begynner å gi deg muskelstrekk? Eller har du så mange hatter at du ikke vet anledningen de skal brukes til lenger? Når skal du ansette en dedikert HR-ressurs? Når er virksomheten klar og behovet stort nok? Tenk om du helt uten risiko og fullt skalerbart, kunne ansatte en hel HR-avdeling til mindre enn kostanden av 1 HR-ressurs?
Er du en CEO,CFO eller kanskje en COO som gjør alt HR arbeidet selv?

Må du sørge for onboarding og opplæring av nyansatte, utforme retningslinjer, velge forsikringer og pensjonsordninger, rekruttere, kjøre medarbeiderundersøkelser, være prosjektleder i endringsprosesser, håndtere konflikter eller ansatte som ikke presterer i jobben?


Skal du drive vekst, er det en fordel at noen andre holder i alle disse prosessene for deg. Det er på tide med HR-støtte.


Når er virksomheten klar og behovet stort nok?


Du kjenner helt sikkert på behovet for HR bistand før dere har mulighet for å fulltids ansette. Vi tipper du sitter med noen av disse spørsmålene:

  1. Må jeg ha en 100% HR-stilling? Vil oppgavene fylle en full stilling gjennom hele året?

  2. Finner jeg den kompetansen jeg trenger hvis stillingen er redusert?

  3. Kan jeg ansette midlertidig å vurdere behovet etter hvert?

  4. Kan egentlig én HR-ressurs være ekspert på hele fagfeltet fra juss, forsikringer, nedbemanning, konfliktløsning til kulturbygging?

Hva om du heller kjøper en hel skalerbar HR avdeling fremfor å ansette en person?


Hva med å ikke ansette, men heller skalerer kostnad og oppgaver etter behov? Høres for godt ut til å være sant?


Gjennom tjenesten HR-management-as-a-Service stiller vi i MyPeople som din HR avdeling i den størrelsen du ønsker. Du får en HR Manager som er din kontaktperson og som følger deg og bedriften tett. Samtidig får du dra nytte av hele teamet etter behov. Til sammen er vi eksperter på hele bredden av HR-faget.


Du kan starte med alt fra 10% - 80 % HR. Du kan skalere opp eller ned HR-avdelingen din etter behov. På den måten får du mulighet til å prøve deg frem, helt uten risiko.


Vi vil gjerne være din skalerbare HR avdeling!
Commenti


bottom of page