top of page

Hvordan lykkes med prestasjonsledelse?

Ønsker du engasjerte medarbeidere som har eierskap til bedriftens og avdelingens mål? Et team hvor ansatte drar i samme retning – den retningen som sikrer måloppnåelse for hele organisasjonen? 


Da bør du sikre målrettet prestasjonsledelse, hvor ansatte involveres i strategi og mål på en slik måte at de blir engasjert. Nøkkelen er at de ser sin egen rolle og deres mulighet til å påvirke. En følelse av å bidra til noe meningsfullt.


Her får du 5 tips til hvordan du lykkes med prestasjonsledelse!
Les mer om MyPeople sine tjenester innenfor HR Management as a Service, samt våre konsulent- og prosjektleveranser, som blant annet innebærer bistand til å etablere struktur, system og opplæring innenfor prestasjonsledelse.

Her er våre 5 tips til å lykkes med prestasjonsledelse! 

Noen synes prestasjonsledelse høres både krevende og kanskje litt skremmende ut? 

Her er våre forslag til hvordan du lykkes med prestasjonsledelse som gir effekt OG oppleves positivt og utviklende for dine medarbeidere.

 

  1. En fundamental komponent i prestasjonsledelse er å sikre at både ledere og medarbeidere er godt trent i konseptet. Dette innebærer å gi lederne nødvendige verktøy og ferdigheter for å sette klare og målbare mål, samt å kunne kommunisere og følge opp disse målene på en effektiv måte.    

  2. Medarbeidere bør involveres i prosessen med å identifisere og sette gode mål. Målene må være tydelige, målbare, oppnåelige, relevante og tidsbestemte. Det må være klart for medarbeiderne hvordan de bidrar til å oppnå målene, og hvordan de konkrete målene bidrar til at bedriften lykkes.  

  3. Når målene er etablert, er det avgjørende å ha gode digitale HR-systemer på plass for å støtte opp om arbeidet med prestasjonsledelse. Disse systemene kan hjelpe med målsetting, fremdriftsoppfølging, evaluering og belønning.  

  4. En annen viktig suksessfaktor er å planlegge strukturerte målsamtaler. Disse samtalene bør være regelmessige og gi mulighet for å diskutere fremgang, utfordringer og eventuelle justeringer som må gjøres for å oppnå målene. Det er også viktig å fokusere på utvikling og vekst i disse samtalene, ikke bare på ytelse.  

  5. En god årsplan for gjennomføring av jevnlige samtaler er nøkkelen til å opprettholde momentum og kontinuerlig forbedring. Denne planen bør inkludere faste tidspunkter for målsetting, oppfølging og evaluering gjennom året. 

 

I sum er suksessen med prestasjonsledelse avhengig av en helhetlig tilnærming som omfatter opplæring, klare mål, involvering av medarbeidere, bruk av digitale HR-systemer og planlegging av strukturerte målsamtaler. Når disse elementene kombineres, kan organisasjoner oppnå en kultur preget av kontinuerlig forbedring, motivasjon og suksess.  


Vi vil gjerne bistå deg i prosessen!
Comments


bottom of page