top of page

Tilrettelegging for gravide - en gullgruve for employer branding?

Ser du en sammenheng mellom tilrettelegging for gravide og employer branding?

Vil du at din arbeidsplass virkelig skal ha rykte for å satse på sine ansatte? Da må tilretteleggingen stå i stil.


Mange arbeidsgivere er litt "bakpå" når det gjelder tilrettelegging for gravide, men her ligger det et stort potensial. Både med tanke på å redusere sykefravær og for å bygge et solid employer brand og hente konkurransefortrinn.
La deg inspirere til å bli best på tilrettelegging for gravide.
Les mer om MyPeople sine tjenester innenfor HR Management as a Service. Vi bidrar blant annet med å utarbeide eller forbedre policyer ved behov.


Har du hørt om prosjektet "Gravid i jobb", gjennomført ved A-hus sykehus? Her så man allerede etter 8 måneder at de gravide som deltok i prosjektet stod i jobb gjennomsnittlig 12 uker lenger. I prosjektet ble det gjort en stor satsing på tilrettelegging.

 

Gravide ønsker å stå i jobb, så lenge det er tilrettelagt for det. Tilrettelegging gir følelsen av å bli sett og hørt. At du er viktig og bidrar med verdifull kompetanse.

 

Her kan du la deg inspirere og gå forberedt inn i arbeidet med tilrettelegging for gravide, med en trygghet på at dette er både viktig og lønnsomt arbeid.


Vi i MyPeople har 5 tips til deg:Utarbeid en gravidepolitikk

På denne måten blir det tydelig hva man kan forvente. Samtidig som det sikrer lik ivaretakelse og et forsvarlig arbeidsmiljø både for gravide og kommende barn.

En slik politikk bør beskrive mål og hensikt, samt inneholde retningslinjer for hvem som har ansvar for hva. Det er nærmeste leder som har ansvar for oppfølgingen. En slik politikk vil gjøre det lettere for lederne å vite hvilke muligheter og plikter de har for å tilrettelegge.

Lag en oppfølgingsplan

Benytt bedriftshelsetjeneste og bedriftsjordmor

Opplæring

Vær litt kreativ i tilretteleggingen - hent konkurransefortrinn


Helt til slutt vil vi gi deg et tips. Dersom tilretteleggingen ikke gjør susen, og utfordringene er for store, kan det likevel resultere i høyere sykefravær. Da bør du vite at arbeidsgiver kan søke NAV om refusjon i arbeidsgiverperioden, når fraværet er svangerskapsrelatert. Ikke alle arbeidsgivere er klar over dette.Vi vil gjerne bistå deg i prosessen!
Comments


bottom of page