top of page

Bedriftskultur: vær oppmerksom på faresignalene

Er det flere kandidater som takker nei til jobbtilbud? Slutter nyansatte før prøvetiden er over, eller raskere enn ønsket? Har flere av dine beste medarbeidere sluttet den siste tiden? Opplever du økt sykefravær og mer baksnakking på arbeidsplassen? Dette kan være symptomene på en bedriftskultur som er i ferd med å bryte sammen.

 

En sunn bedriftskultur er avgjørende for både trivsel og produktivitet. Når faresignalene begynner å dukke opp, er det viktig å ta dem på alvor. Ved å gjennomføre en ENPS (Employee Net Promoter Score) eller en pulsmåling, kan du få verdifull innsikt i de ansattes trivsel og identifisere problemområder.


La deg inspirere til å skape det beste arbeidsmiljøet for dine ansatte.
Les mer om MyPeople sine tjenester innenfor HR Management as a Service. Vi bidrar blant annet med å utvikle kultur og arbeidsmiljø eller forankre verdier og strategi.

Her er 6 kritiske områder som kan få stor påvirkning på arbeidsmiljø og kultur:Bedriftens grunnleggende verdier og prinsipper er udefinert

Når de grunnleggende verdiene og prinsippene i en bedrift er uklare, kan det føre til at ulike avdelinger handler motstridende. Ansatte blir forvirret og frustrert, noe som kan skape misforståelser og i verste fall konflikter. Tydelige og godt kommuniserte grunnverdier gir bedriften en troverdig identitet og bidrar til å utvikle en sterk og konsistent bedriftskultur.

Ledere tar ikke ansvar som rollemodeller

Manglende feedback-kultur

Manglende strategi for konflikthåndtering og uønsket adferd

Få eller ingen arenaer for å bygge relasjoner og tilhørighet

Uklare roller og mandat


Dette er ikke en uttømmende liste for hvordan man sikrer et godt arbeidsmiljø, men det kan være et godt sted å starte.


Vi vil gjerne bistå deg i prosessen!
Comments


bottom of page